Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Hallyu ододтой хамтдаа алхъя
 • Hallyu ододтой хамтдаа алхъя 1 CommentsÄîáàâèë Guest  12.01 PM (2012-11-18)
  image

  11-р сарын 17-нд Солонгосын аялал жуулчлалын газраас  солонгос улсыг зорин ирж байгаа жуулчдад зориулан "Hallyu ододтой хамтдаа алхъя” хөтөлбөрийг Сөүл дэх Олимпын хүрээлэнд зохион байгуулжээ. Энэ арга хэмжээнд Hallyu одод болох Kim Soo Hyun, Jang Hyuk болон бусад хамтлагуудын зарим гишүүд оролцжээ.


  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-18) Ïðîñìîòðîâ: 580 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.161  |  Огноо: (2012-11-18)

  (Sirena) | 2012-11-18 | Ням|1.38 PM
  eee goyiin

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?



Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû