Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Өнгөрсөн хугацаанд хамтлагаа орхисон гишүүд
 • Өнгөрсөн хугацаанд хамтлагаа орхисон гишүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.50 AM (2012-08-15)


  Өнгөрсөн хугацаанд хамтлагаа орхисон гишүүдийг бүрэн эхээр нь танилцуулая...

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  After School Kahi ( Шалтгаан Solo уран бүтээл хийхээр хамтлагаасаа гарсан )

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  2PM’s Park Jaebeom (Jay Park)

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  WONDER GIRLS HYUNA ( Шалтгаан Биеийн байдлаас болсон )

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  Wonder Girls’ Sunmi ( Шалтгаан өөрийн боловсролоо бодсон түүний оронд Lim хамтлагт орсон )

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  DBSK’s Jaejoong, Yoochun, болон Junsu ( Шалтгаан нь Маргаан )

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  After School’s Yoo So Young ( Шалтгаан биеийн байдлаас болсон Одоо тэрээр жүжигчин )

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  After School’s Bekah ( Шалтгаан загвар зохион бүтээгч болохоор шийдсэн )

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  Kara’s Kim Sung Hee ( Шалтгаан тодорхойгүй )

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  FT Island’s Oh Wonbin ( 2009 онд хамтлагаасаа гарсан Гитарчин байсан )

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  SeeYa’s Nam Gyuri ( 2009 онд хамтлагаасаа гарсан одоо тэрээр жүжигчин бидний сайн мэдэх 49 days драм-д тоглосон )

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  U-Kiss’s Kim Kibum  ( Гарсан шалтгаан Entertainment-аас болсон )

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  U-Kiss’s Alexander ( Хамтлагаасаа гарсан шалтгаан Мөн л Ent-аасаа болсон )

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  Jewelry’s Seo In Young 

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  Jewelry’s Park Jung Ah ( Хамтлагаасаа гарсан шалтгаан Хувийн Карераа хөөн жүжигчин болсон )

  K-Pop Idols: The Ones Who Got Away

  LEDApple’s Keon Woo

  T-ara Hwayoung ( Хамтлагаас гарсан шалтгаан Entertainment-аас болсон бусад зүйлүүд нууцлагдмал хэвээр )


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-15) Ïðîñìîòðîâ: 1381 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû