Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü T.O.P ямар эмэгтэйд хамгаас дургүй вэ?
 • T.O.P ямар эмэгтэйд хамгаас дургүй вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.09 PM (2013-01-20)

  Одууд байнга л таалагддаг эмэгтэйнхээ зан чанар эсвэл ямар эмэгтэй таалагддаг талаараа ярьдаг. Харин Big Bang TOP-д ямар эмэгтэй таалагддаггүй талаараа ярьжээ.

  Тэр 'Go Show' нэвтрүүлэгт оролцсон бөгөөд "Би үргэлж найз охидуудтайгаа хүнтэдгэлийн хэлээр ярьдаг. Хосууд хоорондоо жоохон зайтай байх нь надад таалагддаг. Би бага байхаасаа л энэнд дуртай байсан. Алсаас л тэднийг ямар хүн гэдгийг мэдэж авч чадна. Ихэнхи охидууд найз хөвгүүдтэйгээ хэрэлдэх үедээ хараал хэлж хүндэтгэлийн үг ашиглдаггүй. Миний бодлоор хүндэтгэлийн хэлээр ярихгүй байна гэдэг хүндэтгэлийн хэлээр ярьж байгаа мөртлөө хараал хэлхийг хэлнэ. Яг үнэндээ би эелдэг биш, бүдүүлэг хүмүүст дургүй. Бас охидуудыг хараал хэлхэд бүүр ч дургүй" гэжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-20) Ïðîñìîòðîâ: 927 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû