Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SPICA-гийн ‘Music Bank’ дээр өмссөн хувцсыг шүүмжилж байна
 • SPICA-гийн ‘Music Bank’ дээр өмссөн хувцсыг шүүмжилж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.59 PM (2012-12-04)


  11-р сарын 30-нд, SPICA хамтлаг "Lonely” дуугаа ‘Music Bank’ дээр дуулахдаа биений өнгөтэй даашинз өмсчээ. Зарим хүмүүс тэдний энэхүү хувцсыг биенээс ялгагдахааргүй өнгөтэй, мөн цээжний хэсэг нь яг л хөхний даруулга шиг хэлбэртэй хэмээн шүүмжилж байгаа юм. SPICA-гийн тачаангуй бүжгийн хөдөлгөөнүүд ч бас нилээдгүй шүүмжлүүлээд байна.

  Нетизеничүүд, "Би үнэхээр энэ хувцсыг гайхсан шүү", "Энэ үнэхээр оддын хувцас гэж үү? хэт тачаангуй юм", "Зүгээр л олны анхаарлыг татахын тулд өмссөн юм уу?", "Энэ хувцас олон нийтэд таалагдахгүй нь мэдээж" гэх мэт сэтгэгдлүүдийг үлдээжээ.  By
  : http://mnkoreanpop.wordpress.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-04) Ïðîñìîòðîâ: 670 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû