Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Mnet'-ээс шалгаруулсан 2012 оны шилдэг 14-н хамтлаг
 • 'Mnet'-ээс шалгаруулсан 2012 оны шилдэг 14-н хамтлаг 4 CommentsÄîáàâèë Guest  3.29 PM (2012-10-14)


  'Mnet'-ээс шалгаруулсан шилдэг 14-н хамтлагийг танилцуулж байна...

  1. SNSD (559)
  2. Big Bang (357.4)
  3. SISTAR (288.5)
  4. Wonder Girls (274.6)
  5. 2AM (230.75)
  6. 2NE1 (220.3)
  7. 2PM (191.16)
  8. T-ara (179.43)
  9. BEAST (145.16)
  10./11. f(x)/ SHINee (119.8)
  12. Miss A (114.75)
  13. Super Junior (102.75)
  14. KARA (102.4)  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-14) Ïðîñìîòðîâ: 1008 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 3.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 4


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: anu

  0  
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 213.41.155.199  |  Огноо: (2012-10-25)

  () | 2012-10-25 | Пүрэв|4.46 AM
  ee shinee saranghae amjilt

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: bulgaa

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 202.179.6.138  |  Огноо: (2012-10-19)

  () | 2012-10-19 | Баасан|9.52 PM
  SNSD amjilt saranghae taeyeonaaa!!!

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Tsendke

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 180.235.163.2  |  Огноо: (2012-10-15)

  (Tsendke) | 2012-10-15 | Даваа|8.48 PM
  Miss-A uneheer amjilttai yvj baina shuu!!!

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.177  |  Огноо: (2012-10-14)

  (Zip) | 2012-10-14 | Ням|7.47 PM
  teeer snsd big bainag 2 baina shdeeee

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû