Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü A Pink 'Eunji'-ийн шинэ ideal type жүжигчин Ji Sung
 • A Pink 'Eunji'-ийн шинэ ideal type жүжигчин Ji Sung 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.47 PM (2012-10-23)


  Урьд н бид A Pink's Eunji – гийн ideal type н ‘Replay 1997′ киноны Seo In Guk – ын дүр гэж мэдээлж байсан. Харин Eunji SBS телевизийн ‘Strong Heart‘ нэвтрүүлэгт орохдоо ideal type – ынхаа дахин дурдсан байна.

  Eunji нилээн хэдэн удаа ideal type – аа сольж байгаа юм.Одоо тэрний хэлснээр тэрний ideal type нь жүжигчин(Ji Sung) юм.
  Eunji хэлэхдээ Би Ji Sung ахын маш том фен. Тэр миний нэрийг мэддэг гэдэгт найдаж байна гэсэн байна.

  Ji Sung
  хариу хэлэхдээ
  – ‘Protect the Boss‘ кинонд тоглож байхдаа A Pink – гын дуунуудыг киноны үеэр сонсдог байсан гэж хэлээд түүнийг тэвэржээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-23) Ïðîñìîòðîâ: 633 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû