Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Psy’s “Gangnam Style” дууны клипыг 200 сая хүн үзлээ
 • Psy’s “Gangnam Style” дууны клипыг 200 сая хүн үзлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.00 PM (2012-09-18)


  Дуучин Psy-ийн дуулсан "Gangnam Style” дууны клипыг аль хэдийнээ 200 сая хүн үзжээ. Гараад удаагүй байхад ийм олон хүн үзсэн нь түүнийг дэлхий дахинд алдартай болгоод байгаа юм.

  Тэрээр 9-р сарын 17-нд Твиттер хуудсаараа: 200 сая хүн үзлээ. Бүгдээрэнд нь Thx! Би их аз жаргалтай байна хэмээн хэлсэн байна.

  Мөн "Gangnam Style” iTunes чартыг тэргүүлж байгаа бөгөөд зөвхөн Америк гэлтгүй Канад шинэ зеланд, Дани зэрэг улсуудад энэхүү дуу маш хурдацтай тархаж байгаа юм.  Ингээд тэрхүү дэлхий дахинд алдаршаад байгаа
  "Gangnam Style” дууг ахин нэг сонсоорой.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-18) Ïðîñìîòðîâ: 845 | Ðåéòèíã: 4.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû