Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 4-дахь HOTTEST клуб
 • 4-дахь HOTTEST клуб 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.41 PM (2012-11-15)


  2PM-ийхан HOTTEST-уудаа цуглуулхаар болжээ. 3Дахь Hottest клуб 'Hands Up'-ийн промошноос өмнө эхлээд Wooyoung-ийн 'Sexy Lady' промошн дуусхад тарсан. Харин тэд одоо 4дэхь HOTTEST клубээ нээхээр болжээ.
  Хамтлагууд фен клубуудээ comeback-аа хийх гээд дөхөхөөрөө шинээр нээдэг. Тэгж байж л фен клубийнх нь гишүүд нэвтрүүлгүүд дээр очиж тэднийг дэмжиж, сурталчилгаа нтр дээр нь дэмжлэг үзүүлдэг. Яг comeback-аа хийнэ гэсэн үг биш л дээ. Гэхдээ JYP-д HOTTEST-уудыг хэрэггүй цуглуулж мөнгө үрэх шаардлага байхгүй гэж бодож байна.
  Энэ удаагийн 4дэхь HOTTEST клубийн бүртгэл 2012 оны 11-р сарын 5-аас 2012 оны 12-р сарын 5 хүртэл үргэлжилнэ. Харин энэ клуб 2012 оны 12-р сарын 6-аас 2013 оны 11-р сарын 30 хүртэл үйл ажилгаагаа явуулах юм байна.

  2PM-ийн фен кафе - Орох  By: http://sshem58.blogspot.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-15) Ïðîñìîòðîâ: 423 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.216  |  Огноо: (2012-11-16)

  (Sirena) | 2012-11-16 | Баасан|5.59 PM
  :))

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû