Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü PSY's 'Gangnam Style' Дэлхий нийтийг доргиож байна
 • PSY's 'Gangnam Style' Дэлхий нийтийг доргиож байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.19 PM (2012-08-24)

  Дуучин PSY-ийн дуулсан " Кангнам стайл" хэмээх дуу Солонгосчуудын хувьд анхны дэлхийд хамгийн их түгэж байгаа Глобаль дуу боллоо. Сөүл хотын дарга түүний дууны бүжгийг бүжиглэж , Америкийн VH1 кабелийн суваг  өглөөний нэвтрүүлэгтээ урин оролцуулсан нь хэвлэлийнхний хамгийн их мэдээлэгдэж байгаа мэдээлэл болоод байгаа бол CNN, ABC тв , Wall Street  сэтгүүл дуучин PSY-ийн дээрх дууны тухай өргөнөөр мэдээлсэн байна.

  Морины бүжиг гэгдэж буй амархан, хөнгөхөн хэмнэлтэй , бас хөгжилтэй миний дуунд гардаг Кангнам дүүрэг дэлхийн аль ч хотод биш , харин зөвхөн Сөүл хотод л байдаг. Гэхдээ миний дуу одоо дэлхийд хамгийн их түгсэн глобал дуу болж байна гэж дуучин PSY хэлсэн бөгөөөд түүний клипний зураг авалт болсон Инчон хот дахь зураг авалтын газруудын тухай иргэд ихэд сонирхон , тэнд очиж үзэхийг хүссэн хүсэлтээ гаргах болсон байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-24) Ïðîñìîòðîâ: 885 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû