Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2NE1,Taeyang нар 11-р сард Comeback-ээ хийнэ
 • 2NE1,Taeyang нар 11-р сард Comeback-ээ хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.27 PM (2012-10-20)

  YG Entertainment-ын захирал Yang Hyun Suk StarNews-д өгсөн ярилцлагадаа Taeyang,2NE1 нар ирэх сард комбэк хийнэ гэдгийг хэлжээ.

  "Уг нь 2NE1 шинэ албумаа 10 сард гаргахаар төлөвлөж байсан боловч дэлхийн аялан тоглолтоос болоод ирэх 11 сард комбэкаа хийхээр болж байх шиг байна.Бид 2NE1-ын дууны бичлэгийг энэ сардаа хийх төлөвлөгөөтэй байна.Та бүхэн энэ 11 сард  2NE1-ын онцгой стилийг харах болно.” гэсэн байна.

  Taeyang-ын соло комбэкны талаар хэлэхдээ "Taeyang-ы хувьд тэр энэ зун G-Dragon-тэй зэрэгцэн соло комбэкаа хийх байсан…Тэрээр америкийн продюсэрүүд хамтарч шинэ албумаа хийсэн.Taeyang тэгээд бид нар хувьдаа одоо албумыг гаргах нь зөв үе биш гэж бодож байгаа.Taeyang одоогоор соло албум дээрээ ахин ажиллаж 11 сарын эхээр дуугаа гаргана…Би өөрөө Taeyang-ы фэн тиймээс би тэрний соло тайзыг сэтгэл догдлон хүлээж байгаа. Мөн энэ 10 сард YG-ын Epik High болон Lee Hi (Lee Ha Yi) нар шинэ дуунуудаа гаргана…2NE1 болон Taeyang гээд бид энэ жилийг фэнүүдийн хувьд таатай жил болноо гэж бодож байна.” гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-20) Ïðîñìîòðîâ: 417 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû