Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD YoonA охидын хамтлагуудаас хамгийн ухаантай
 • SNSD YoonA охидын хамтлагуудаас хамгийн ухаантай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.23 PM (2013-03-10)

  273 хүнээс хамгийн  ухаантай гишүүн хэн бэ ? гэсэн асуулт асуужээ үүнд: SNSD’s YoonA-148 (54.2%) , KARA‘s Goo Hara -23.4%,After School‘s Kahi- 18.3%  авжээ .

  Хүмүүс хариулахдаа:Зарим охидийн хамтлагийн гишүүд дуулдаг ,жужиглэдэг ,зарим тв шоу -гаар гардаг тийм болохоор ухаантай.Энэ бүгдийг хийхэд маш их толгойн хүч шаардана шүү дээ бас мэдлэгээ нэмэх цаг гаргаж байдаг .Хүмүүс ирээдүйн хөгжлийн төлөө толгойгоо ашиглаж байдаг гэжээ.
  Тэгээд таний бодол SNSD’s YoonA  охидийн хамтлагаас хамгийн ухаантай гишүүн мөн үү?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-10) Ïðîñìîòðîâ: 635 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû