Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2NE1 Малайз Индонези дахь тоглолт цуцлагдлаа
 • 2NE1 Малайз Индонези дахь тоглолт цуцлагдлаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.19 PM (2012-11-16)


  2NE1 хамтлагийн Малайз, Индонезид хийх 'New Evolution' аялан тоглолт цуцлагджээ. 2NE1-ийн албан ёсны Facebook дээр "Малайз, Индонези BLACKJACK-уудад. Нөхцөл байдал бидний хяналтаас гарсан учир бид 2NE1-ийн тоглолт Малайз, Индонезид цуцлагдсан гэдгийг хэлэх харамсалтай байна. Малайз, Индонези фенүүдээсээ чин сэтгэлээсээ уучлалт гуйж ойрийн үед тэнд ахин тоглолт хийх талаар төлөвлөнө. Энэ явдал үлдсэн тоглолтуудад нөлөөлөхгүй байх гэж найдаж байна. Та бүхний дэмжлэг туслалцаад маш их баярлаж байна" гэжээ.
  Энэ тоглолтийг зохион байгуулж буй 'Running Into the Sun' байгуулга техникийн алдаануудаас болоод тоглолтыг цуцалсан гэх тайлбарыг өгжээ.  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-16) Ïðîñìîòðîâ: 420 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû