Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Eunhyuk' шинээр гарсан охидын хамтлагийг сонирходог
 • 'Eunhyuk' шинээр гарсан охидын хамтлагийг сонирходог 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.13 PM (2012-09-13)


  8-р сарын 13-нд Super Junior хамтлагийн гишүүд болох Eunhyuk, Leeteuk, Ryeowook, Kyuhyun нар 'Weekly Idol' нэвтрүүлэгт оролцжээ...

  Энэ үеэр хөтлөгч Тэднээс: Та бүгдийн анхааралыг хамгийн ихээр татаж байгаа шинээр байгуулагдсан охидын хамтлаг байгаа юу гэхэд leeteuk манай Eunhyuk шинээр гарсан охидын хамтлагыг сонирхож мөн тэдэнд анхаарал хандуулж байгаа гэсэн бол Ryoewook, Eunhyuk саяхан байгуулагдсан АОА охидын хамтлагыг сонирхоод байгаа Өмнөх сард Hello Venus-д дуртай байсан бол тэрний өмнө A Pink-д дуртай байсан гэжээ. Энэ үеэр Eunhyuk хөтлөгчийн асуултанд хариулчиж чадаагүй байна...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-13) Ïðîñìîòðîâ: 809 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû