Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2PM-тай хамт "Гэрэлтсэн усан шөнө"
 • 2PM-тай хамт "Гэрэлтсэн усан шөнө" 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.01 PM (2012-12-01)


  11-р сарын 29нд Woongjin Coway компаниас 2РМ (-Khun) хамтлагийнхантай хамтран Сөүлийн Олимпик Парк цэнгэлдэх хүрээлэнд "Гэрэлтсэн усан шөнө" үйл ажилгаа зохион байгуулжээ. Энэ тоглолт Woongjin Coway компанийн хэрэглэгчид болох нөхөрт гарсан эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан бөгөөд тэднийг өсвөр насандаа ахин очих нэг оройн боломжийг өгсөн юм. 2РМ-ийн гайхалтай эрч хүч энерги энэ тоглолтыг дүүргээд зогсохгүй Jun.K-ийн 'Daegu Style' хүн бүхнийг хөгжөөжээ.


  Jun.K "Oppa-ya Daegu Style"  Харин бүжиглэж дууссаных нь дараа Taecyeon "Өвөө стил гэж нэрлвэл илүү тохирох юм байна" гэжээ.
  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-01) Ïðîñìîòðîâ: 449 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû