Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Kohaku Uta Gassen'-д Солонгос одууд оролцохгүй
 • 'Kohaku Uta Gassen'-д Солонгос одууд оролцохгүй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.04 PM (2012-11-27)


  Японы хамгийн том жилийн төгсгөлд болдог 'Kohaku Uta Gassen' фестивалд энэ жил ямар ч Солонгос одууд оролцохгүй юм байна.

  Nikkan Sports сонинд "NHK-ийн Kohaku Uta Gassen эцэст нь оролцох дуучдийнхаа жагсаалтийг гаргалаа. Өнгөрсөн жил SNSD, KARA, TVXQ нар оролцож байсан ч энэ жил тийм зүйл болохгүй. Өнгөрсөн жил K-pop-ийн тэсрэлтээс болоод энэ 3 оролцсон. Энэ жил Солонгос хамтлаг дуучид Японд идэвхитэй байсан ч Dokdo аралын асуудал болон олон нийтийн санаа бодол эд нарийг оролцуулах дургүй байна" гэж бичжээ.  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-27) Ïðîñìîòðîâ: 444 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû