Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Shin Se Kyung' сургуульд байхын 'KimSoo Hyun'-тай найзууд
 • 'Shin Se Kyung' сургуульд байхын 'KimSoo Hyun'-тай найзууд 1 CommentsÄîáàâèë Guest  1.29 PM (2012-08-23)


  Жүжигчин Shin Se Kyung 'Taxi' шоунд оролцож байх үеээрээ KimSoo Hyun-тай сургуульд байхын найзууд байсан гэдгээ хэлжээ...

  Би KimSoo Hyun-тай хамт нэг сургуульд хамтдаа сурдаг байсан. Тэр ангидаа үнэхээр авъяастай бас их нээлттэй байдаг байсан Тэр үеэс би түүнийг хэзээ нэгэн өдөр амжилтанд хүрнэ гэж боддог байсан гэжээ..

  Харин түүнээс Kim Soo Hyun-ийг найз биш эр хүнийх нь талаас юу гэж боддог тухай асуухад  (Инээв) Манай анги ерөнхийдөө ер бусын анги байсан. Их үймүүлдэг шуугиантай хүүхдүүд байсан болохоор Хөвгүүд биднийг охидууд гэж харах охидууд тэднийг хөвгүүд гэж харах гэдэг үнэхээр хэцүү байсан гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-23) Ïðîñìîòðîâ: 757 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 3.3/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 46.188.10.5  |  Огноо: (2012-08-24)

  (Sirena) | 2012-08-24 | Баасан|6.47 PM
  hoorhiisht

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû