Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хоорондоо адил (ижилхэн) нэртэй алдартнууд
 • Хоорондоо адил (ижилхэн) нэртэй алдартнууд 1 CommentsÄîáàâèë Guest  0.55 AM (2012-10-13)

  Онлайн сайтуудын сүүлийн үеийн нэгэн томоохон сэдэв бол ижилхэн нэртэй эрэгтэй оддыг шалгаруулжээ.

  Айдолуудын хувьд (Junsu, Changmin, Kibum, Minho, Heechul, Minwoo, Hyesung, JR, Jonghyun, Seungho, Byunghun, Seunghyun, Minhyuk) гэх 13 нэр байжээ. Jonghyun, Seunghyun, Minwoo, Kibum гэх нэрүүд нь эрэгтэй айдолуудын дундах хамгийн элбэг нэрээр сонгогдсон байна.

  Фэнүүд "Бүгдээрээ гоё нэртэй", "Миний нэр ч бас тэднийхтэй адилхан", "Тэдний нэр үнэхээр эргэлзүүлмээр юм,би юу гэж дуудахаа ч мэдэхгүй байна" гэх сэтгэгдлүүдийг үлдээжээ..


  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/10/20121012_maleidolnames_1.jpghttp://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/10/20121012_maleidolnames_2.jpghttp://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/10/20121012_maleidolnames_3.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-13) Ïðîñìîòðîâ: 739 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.129  |  Огноо: (2012-10-13)

  (Sirena) | 2012-10-13 | Бямба|11.57 AM
  KIBUM <3

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû