Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jaejoong шинэ гарсан хамтлагуудаас Hello Venus-ийг сонгож байна
 • Jaejoong шинэ гарсан хамтлагуудаас Hello Venus-ийг сонгож байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.40 PM (2012-11-29)


  Kuki News дээр JYJ Jaejoong ярилцлага өгсөн бөгөөд "Саяхан гарч ирсэн хамтлагуудаас аль нэгийг нь мэдэх үү?" гэж асуухад "Би саяхан дуу сонсож байгаад нэг дуу надад үнэхээр таалагдсан. Тэгээд үүнийг хайж үзтэл Hello Venus-ийн дуу байсан. Бусад шинээр гарч байгаа хамтлагуудын дуунаас тэс өөр гайхалтай дуу байсан. Бас би өнгөрсөн жилийн APink-ийг мэднэ. Junsu-ийн клипэнд нь тоглсон Fiestar, бас AOA гэдэг хамтлагийг мэдэх юм байна" гэжээ. Hello Venus бол After School, NU'EST нарын энтертайнмент болох Pledis-ийн гаргасан хамтлаг юм.

  By
  : http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-29) Ïðîñìîòðîâ: 446 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû