Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин 'Jang Geun Suk' sasaeng фенүүдтэйгээ маргалджээ
 • Жүжигчин 'Jang Geun Suk' sasaeng фенүүдтэйгээ маргалджээ 5 CommentsÄîáàâèë Guest  9.08 PM (2012-08-14)

  Азийн ханхүү болох Дуучин жүжигчин 'Jang Geun Suk' 8-р сарын 11-нд Хятадад ‘THE CRI SHOW 2‘ Тоглолтоо хийчээд явж байхдаа өөрийг нь даган явж байсан sasaeng фенүүддээ хандан нэгэн зүйл илгээжээ. Алдартай оддын машиныг дагаж явна гэдэг тун аюултай тийм болохоор би фенүүдийнхээ аюулгүй байдлыг бодмоор байна. ТА нар намайг намайг яагаад сонсохгүй байгаан бэ? Залуусаа та нар намайг битгий дагаач гэж хэлий. хЯТАДЫН хамгаалагч нар миний аюулгүй байдлын үүднээс намайг эндээс явахыг хүсэж байна. Хэрвээ ийм байдал олон дахин гараад байвал би энд ирэх эрхгүй болох болно хэмээн бичжээ..

  Гэвч ийм зүйл бичиж үлдээсэн ч Sasaeng фенүүд нь тэрнийг дагасан хэвээр л байлаа. Тэрээр энэн явдалаа зогсоохгүй байгаа фенүүддээ бага зэрэг уурласан маягтай зүйл биччихээд тэр даруйдаа устгасан боловч зарим сэргэлэн сэтгүүлчид түүний бичсэнийг тэмдэглэн авсан ба ( Тэрээр бичихдээ Фенүүдээ хараасан ба ахиж энд ирэхгүй гэж бичсэн байсан ) хэмээжээ.  Эх үүсвэр

  After concluding his ‘THE CRI SHOW 2‘ concert in Shanghai on August 11th, the ‘Asian Prince’ turned to his Weibo page to express his frustrations over a sasaeng fan who dangerously chased his vehicle while he was in China. Being concerned for his fans’ safety, Jang Geun Suk sent a stern warning saying, "I told you guys not to drive over the center line, but you guys are really not listening to me.”

  He continued, "The public security officers keep telling me to leave due to safety reasons. Let’s please take it easy. If this continues, I will not be permitted to perform here. I will not be able to come to China.” According to an article reported by Chinese media outlet, one of Jang Geun Suk’s reps even received investigation by the Public Security Bureau in China due to the issue of sasaeng fans.

  However, this sort of warning did not stop his fans from chasing him, and an angry Jang Gun Suk uploaded another tweet in which he used profanity. Jang Geun Suk deleted his tweet after, probably realizing that it may bring about controversy. However, it was screen captured and written about by the Chinese media with some twisting the singer’s intentions and stating that the singer had cursed at his fans and threatened to never come back, bringing up anti-Hallyu sentiments.

  But even in the midst of the controversy, Jang Geun Suk’s fans continued to show him their support. His Chinese fans responded saying, "I understand he is only looking out for the safety of his fans", "Our lives are more important than chasing after a celebrity. Let’s stop,” and more.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-14) Ïðîñìîòðîâ: 1172 | Êîììåíòàðèè: 5 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 5


   Сэтгэгдэл: 5
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 5  |  IP: 202.9.47.132  |  Огноо: (2012-10-16)

  (Zip) | 2012-10-16 | Мягмар|0.25 AM
  teneg bi durgui

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: Зуны Цас

  0  
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-08-15)

  (Мичид) | 2012-08-15 | Лхагва|8.49 PM
  tgd j fanuudee xapaasan gj unen ymuuu xudlaaa bxooo

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: Зуны Цас

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-08-15)

  (Мичид) | 2012-08-15 | Лхагва|8.48 PM
  zapim 1 mangap fan ees blood jang geun sukiin nep xund unaj bga sht

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Зуны Цас

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-08-15)

  (Мичид) | 2012-08-15 | Лхагва|8.47 PM
  xoopxon shuu jang geun suk xaiptai <3

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: GD

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.47.25  |  Огноо: (2012-08-15)

  () | 2012-08-15 | Лхагва|10.59 AM
  aldartai bh hetsuu yumaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû