Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Psy' солонгос улсад анхны Grammy–ын шагналыг авчирах уу?
 • 'Psy' солонгос улсад анхны Grammy–ын шагналыг авчирах уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.43 PM (2012-09-25)


  Дуучин 'Psy' солонгос улсдаа хамгийн анхны Grammy-ийн шагналыг авчрах өндөр магадлалтай байна...

  Түүний дуулсан 'Gangnam Style' дуу ITunes чартын 1-р байранд жагсаж үүгээр ч барахгүй 10 гаруй долоо хоног энэхүү байраа хадгалаж чадсан билээ. Мөн YouTube Сайтад хамгийн Like-тай дууны клипээр шлаграсан бол Америкийн BillBoard Hot 100-ийн жагсаалтад шилдэг 5-д багтаж нэгэн шинэ рекөрдыг тогтоогоод байгаа юм. Энэхүү байдлыг харсан нетзинчүүд түүнийг Grammy Awards-аас шагнал авах магадлалтай солонгосын анхны уран бүтээлч болно хэмээн таамаглаж байна...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-25) Ïðîñìîòðîâ: 839 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû