Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Red & Blue Entertainment 'Jay Park'-ийг шүүхэд өглөө
 • Red & Blue Entertainment 'Jay Park'-ийг шүүхэд өглөө 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.03 AM (2012-10-28)


  Red & Blue Entertainment дуучин Jay Park-ийг гадаадад хийх байсан тоглолтынхоо гэрээг зөрчсөн гэж үзэн түүнийг болон Sidus HQ Ent нарыг шүүхэд өгсөн байна.
  Red & Blue Ent Австралид тоглолт хийхээр бэлдэж байсан бөгөөд энэ тоглолтын гэрээг Jay Park зөрчсөн гээд 110 сая төгрөг нэхэмжилжээ. Red & Blue Ent-ээс "Бид энэ тоглолтыг Австралид байгаа Солонгос цагаачдын сэтгэлийг сэргээх зорилгоор, мөн олон улсын сурагчдад мөнгө хандивлах зорилгоор энэ тоглолтыг зохион байгуулсан. Jay Park тоглолтд оролцох ёстой байсан ч тэр оролцоогүй учраас бид хохирол амссан. Тиймээс бид эхлээд 110 сая төгрөг шаардах ч хохиролоо сайн тооцож үзээд энэ мөнгийг ихэсгэх болно" гэжээ.
  Харин Sidus HQ "Энэ энтертайнменттай тоглолтын талаар гэрээ хийх гэж байсан гэдэг үнэн. Гэхдээ гэрээнд гарын үсэг зурхаас өмнө олон асуудлууд байсан. Бид нар Jay Park-ийг энэ тоглолтд оролцож чадахгүй гэдгийг нь ч мөн хэлсэн. Гэрээг зөвхөн манай тал зөрчсөн гэдэг мэдээ ямар ч үндэслэлгүй байна" гэжээ.


  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-28) Ïðîñìîòðîâ: 778 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.142  |  Огноо: (2012-10-31)

  (Sirena) | 2012-10-31 | Лхагва|7.19 PM
  110 сая

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû