Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü B2ST comeback-аа хийх үү?
 • B2ST comeback-аа хийх үү? 1 CommentsÄîáàâèë Guest  9.43 PM (2012-10-23)


  B2TY нарт дуулгах таатай мэдээ байна. Одоо B2ST хамтлагйинхан Японы 6 хотд аялан тоглолтоо хийж байгаа. 10-р сарын 30нд тэд Zepp Diver City-д сүүлийн Япон дахь тоглолтоо хийгээд Япон дахь үйл ажилгаагаа дуусгах юм байна. Тэгээд Солонгост хувиарт ажилтай байсан ч бүгдийг нь цуцлжээ. Cube Ent "B2ST-ийнхан 11-р сард шинэ цомог нь дээрээ ажилах болно. Тэд сайн цомог гаргахын тулд ямар ч ажилд оролцохгүй. Тэд энэ оны төгсгөлд Солонгосын тайз нь дээр гайхалтай үзүүлбэр үзүүлэхдээ бэлдэж байгаа" гэжээ.

  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-23) Ïðîñìîòðîâ: 616 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.163  |  Огноо: (2012-10-24)

  (Sirena) | 2012-10-24 | Лхагва|8.08 PM
  uraaaaaaaaa hurdan 11sr boloosoi ^^

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû