Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Akdong Musician Монгoлоос ирсэн Kpop Star 2-ийн оролцогч
 • Akdong Musician Монгoлоос ирсэн Kpop Star 2-ийн оролцогч 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.08 PM (2012-12-02)


  'K-pop Star 2' нэвтрүүлэгт оролцож байгаа Монгoлоос ирсэн 'Akdong Musician' хамтлагийн талаар хүргэж байна.


  Нэвтрүүлэгт оролцсон хэсгийг нь Монгол хадмалаар хүргэж байна.
  [YouTube дээр тавьсан байсан чинь SBS-ээс хориглочихлоо]

  11-р сарын 18нд K-pop Star нэвтрүүлгийн 1-р шатанд орохдоо тэд өөрсдийнхөө зохиосон 'Хөлөө битгий ач' дуугаа дуулсан. Мөн шүүгчдээс магтаал авж 2-р шатанд тэнцсэн байгаа. Харин энэ дуулсан дуу нь маш олон хүмүүсийн сонирхолыг татаж Солонгос сайтуудаас тэр өдрийн хамгийн их хайгдсан хүмүүс болж, дуулсан хэсгийг нь YouTube дээр 1 сая гаран үзэгч үзээд байна. Ийнхүү хүмүүсийн хүсэлтийн дагуу K-pop Star 2 нэвтрүүлэг 11-р сарын 25нд "Хөлөө битгий ач" дууны дижитал синглийг худалдаанд гаргажээ. Гарсан даруйдаа Lee Seung Gi, Lee Hi нарын дуунуудаас дээгүүр байранд орж Melon, Bugs, Soribada чартууд дээр тэргүүлсэн байна.  Бас 'Billboard K-pop Hot 100' чартын 12т явж байна.

  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-02) Ïðîñìîòðîâ: 945 | Ðåéòèíã: 5.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû