Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Солонгосчууд гоо сайхны мэс заслыг хамгийн их хийлгэдэг
 • Солонгосчууд гоо сайхны мэс заслыг хамгийн их хийлгэдэг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.35 PM (2013-02-01)
  성형수술

  2012 оны байдлаар Солонгос улсын иргэд дэлхийд хамгийн их гоо сайхны мэс засалд ордог иргэдийн тоог тэргүүллээ.

  Тус улсад жилд дунджаар 650 мянган удаагийн гоо сайхны мэс засал хийгддэг ба энэ нь 1000 хүн тутамд 13 удаагийн мэс засал ноогдож буй гэсэн үг юм.Жагсаалтыг Грек, Итали,АНУ, Тайвань зэрэг орнууд үргэлжүүлээд байгаа ба биеийнхээ аль хэсэгт, ямар мэс заслыг хамгийн ихээр  хийлгэж буй нь улс онуудын хувьд төдийлөн ялгаагүй ажээ.

  Гоо сайхны мэс засалд хийлгэгчдийн  тал хувь нь үрчлээ арилгах  мэс заслыг хийгэн Ботокс хэмээх тариаг тариулдаг бол үлдсэн хувь нь  нүүр болон биен дэх илүүдэл үсээ мэс заслын аргаар арилгах , давхраа хийлгэх , хамраа засуулах , хөх томруулах , харвин багасгах зэрэг мэс заслуудыг хамгийн ихээр хийлгэж байгаа бөгөөд хүн амтайгаа харьцуулбал нэг хүнд оногдох мэс заслын тоогоор тэргүүлж буй Солонгос улс,  гоо сайхны мэс заслын эх орон гэгдэхээр болсон байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-01) Ïðîñìîòðîâ: 888 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû