Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü YG-ийн уран бүтээлүүд Youtube-д хамгийн их үзэгджээ
 • YG-ийн уран бүтээлүүд Youtube-д хамгийн их үзэгджээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.39 PM (2012-12-11)

  YG Entertainment-ийн уран бүтээлчдийн гаргасан видёо клипүүд Youtube сайтад хамгийних үзэгджээ...YG-ийн шилдэг уран бүтээлчид болох Psy мөн Big Bang нарын дуу хамгийн их үзэгдсэн дуу болоод байна.

  "Gangnam Style” дуу нийт 923,582,430 хүрээд байгаа бол Hyuna-гийн дуулсан хувилбар болох  "Oppa, You’re Just My Style” дуу 85,157,922 хүрээд байгаа юм.

  Харин хөвгүүдийн хамтлаг болох  Big Bang-гийн  "Fantastic Baby” дуу нь 54,495,880 удаа үзэгдээд байна.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-11) Ïðîñìîòðîâ: 495 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû