Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SM Ent Yunho, Go Ara нар үерхдэг гэсэн цуурхлыг няцаалаа
 • SM Ent Yunho, Go Ara нар үерхдэг гэсэн цуурхлыг няцаалаа 1 CommentsÄîáàâèë Guest  8.46 PM (2012-11-22)


  Хүмүүсийн дунд тархаад байсан TVXQ Yunho жүжигчин Go Ara нарын үерхдэг гэсэн цуурхалыг SM-ээс үгүйсгэлээ.

  Өнөө өглөө Солонгосын веб сайтд "U-Know Yunho, Go Ara нар нэг энтертайнментийн найзуудын харилцаанаас хосуудын харилцааруу шилжсэн. Тэд үерхдэг гэдгээ хэд хэдэн дотны найздаа хэлсэн" гэж мэдээлэлжээ. Гэсэн ч SM-ээс "Энэ болзож байгаа гэсэн шуугиан мэдээж худлаа. Бид ийм шуугиан битгий гараасай гэж хүсэж байна" гэжээ. Yunho, Go Ara нар 2уулаа SM-ийн дор байдаг бөгөөд тэгээд ч хангалттай нотлох баримт байхгүй байхад үнэн байсан ч SM үнэн гэдгийг нь хэлэхгүй нь ойлгомжтой.  By:
  http://sshem58.blogspot.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-22) Ïðîñìîòðîâ: 596 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: altaa

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 120.142.117.236  |  Огноо: (2012-11-22)

  () | 2012-11-22 | Пүрэв|9.05 PM
  goe l hos baina

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû