Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2013 оны охидийн хамтлагийн алдар нэр
 • 2013 оны охидийн хамтлагийн алдар нэр 1 CommentsÄîáàâèë Guest  3.31 PM (2012-12-28)


  2013 онд охидийн хамтлагийг хэр амжилттай явхаар нь таамаглаж газар нутгаар хувиарлаж өгсөн байна. 2013 онд SNSD хамтлагийг мөн л өмнөх шигээ хамгийн амжилттай явна гэж тооцсон бөгөөд f(x), TaeTiSeo нар ч гэсэн томоохон хэмжээг авсан байна. SISTAR-ийг 2NE1-аас илүү амжилттай явхар төлөөлүүлсэн байна. Мөн Wonder Girls, T-ara нарыг 2013 онд Солонгост тийм ч амжилттай явахгүй гэж тооцолсон бололтой. Wonder Girls-ийн хувьд Sunye-ийн гэрлэлт болох гээд яах нь тийм ч тодорхой биш байгаа харин T-ara-ийн хувьд бол Hwayoung-ийн асуудлаас гарч чадаагүй л байна. Сонирхолтой нь IU алдаа хийсэн ч гэсэн 2013 онд түүнийг амжилттай явхаар тодруулжээ. Мөн Suzy-г miss A-аас тусад нь гаргасан байна. 2013 онд Suzy-г бас л амжилттай явна гэж бодсон бололтой.


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-28) Ïðîñìîòðîâ: 685 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.18.67  |  Огноо: (2012-12-28)

  (arma) | 2012-12-28 | Баасан|10.00 PM
  tm l bh doo

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû