Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн их ажилтай цаг зав багатай алдартнууд
 • Хамгийн их ажилтай цаг зав багатай алдартнууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.14 PM (2012-08-14)


  Y Star’s-аас Чөлөөт цаг зав багатай хамгийн завгүй цагын хувиартай ажилладаг алдартнуудыг тодруулжээ..

  Энэхүү санал асуулгад дуучин IU хамгийн завгүй ажилладаг одоор шалгарчээ. Тэрээр бие даан ганцаараа уран бүтээлээ хийдэг бөгөөд бүх нэврүүлэг ярилцлага зэрэгт өөрөө оролцдог учраас түүнийг хамгийн цаг зав багатай эмэгтэй одоор шалгаруулжээ. Түүний араас miss A’s Suzy, f(x)’s Krystal болон SNSD’s Yoona нар орсон байна. Эдгээр одод нь хамтлагаа төлөөлөн олон арга хэмжээнүүдэд оролцдог юм.

  Харин эpэгтэй цаг зав багатай оддыг 2PM’s Nickhun тэргүүлсэн бол Taec Yeon, болон B2ST’s Ki Gwang, Big Bang’s T.O.P нар тус тус оржээ..


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-14) Ïðîñìîòðîâ: 1076 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû