Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD Tiffany-ийн сайхан сэтгэл
 • SNSD Tiffany-ийн сайхан сэтгэл 1 CommentsÄîáàâèë Guest  1.28 AM (2012-12-26)


  Зурагчин Jo Se Hyun 'Тэнгэрийн элчүүдээс ирсэн 10дахь захиа' нэртэй үзэгслэнгээ гаргаж байгаа бөгөөд өвчтэй болон өнчин хүүхдүүдийн одуудтай хамт авхуулсан зургуудийг толилуулсан юм. Түүний энэ үзэгслэн дээр MBC 'Happy Day' нэвтрүүлгийнхэн очсон бөгөөд энэ үеээр Jo Se Hyun "Хэрвээ одууд энэ зураг авалтанд оролцсныхоо төлөө мөнгө авая гэвэл тэрбум гаран төгрөг болох байх. Тэд л ингэж дэмжээгүй байсан бол энэ хүүхдүүдийг хүмүүс өргөж авахгүй ч байж болно. Саяхан Kwong Sang Woo зүрхний өвчтэй хүүхэдтэй хамт зураг авалтанд ороод тэр хүүхдийн өмнөөс шаналж байгаа нь мэдрэгдсэн. Tiffany-ийн зураг авалтын үеээр нэг хүүхэд санаандгүй түүнрүү шээчихсэн. Харин Tiffany маяглхын оронд 'хүүхдийн шээс арьсанд үнэхээр сайн гэсэн. Яг л эм шиг' гэсэн. Тэр үед л би Tiffany-г үзэгслэнтэйгээс гадна сайхан сэтгэлтэй гэдгийг нь мэдэж авсан. Надад үнэхээр шал өөр харагдсан" гэжээ.


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-26) Ïðîñìîòðîâ: 582 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Yurinaa Dong

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.174  |  Огноо: (2012-12-30)

  (Yurinaa) | 2012-12-30 | Ням|2.38 AM
  ene chin l ma tiffany bku yu

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû