Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Sunye нөхрөө JYP дээр ирж танилцуулжээ
 • Sunye нөхрөө JYP дээр ирж танилцуулжээ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  1.03 PM (2012-12-01)


  Wonder Girls Sunye удахгүй гэрлэх гэж байгаа найз залуугаа JYP Ent дээр аваачин JYP Nation-ийхтайгаа танилцуулжээ. JYP-ийн ажилтан "Sunye хүмүүст гэрлэнэ гэдгээ зарлхаасаа өмнө энтертайнмент дээрээ нөхрөө авчирч JYP гэр бүлийхэнтэйгээ танилцуулсан. Sunye бол маш ухаалаг бас JYP-ийн ажилчид одууд гээд бүх хүмүүст хайртай. JYP Ent ч бас Sunye-ийн аз жаргалыг эхэнд тавьж Sunye баяртайгаах хуримийнхаа тухай хүмүүст хэлсэн" гэжээ. Харин JYP-ийн захирал Jeong Wook "Би Sunye-ийн найз залуутай уулзсан. Sunye өөрөө бидэнд танилцуулсан юм. Тэр чин сэтгэлээсээ бас итгэж болхоор хүн байсан. Хүмүүс Sunye-ийн гэрлэлт энтертайнментд нөлөөлнө гэж бодож байгаа ч юу юунаас илүү чухал нь Sunye-ийн аз жаргал" гэжээ.  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-01) Ïðîñìîòðîâ: 575 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.25.195  |  Огноо: (2012-12-23)

  (arma) | 2012-12-23 | Ням|2.38 PM
  yu we aer so tsaraita oppa bn

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû