Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин Psy Геннисийн рекордоос сертифкат авлаа
 • Дуучин Psy Геннисийн рекордоос сертифкат авлаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.25 PM (2012-11-11)


  34 насандаа дэлхий номер нэг хит гаргасан Солонгос реппер PSY Геннисийн номонд Youtube дээр хамгийн их лайк авсан видеотой хүнээр тодорч, албан ёсны гэрчилгээгээ гардан авчээ. Тэрээр BBC ONE сувагт өгсөн ярилцлагандаа: "Би өмнө нь огт гэрчилгээ авч байгаагүй, ёстой сайхан байна" гэжээ. Мөн: " Эхний дуугаа санаандгүй байж байгаад л ийм хит болгочихсон, одоо бол хүмүүс надаас их юм хүлээж байгаа, санаатайгаар хит гаргах хэрэгтэй болсон. Шинэ дуугаа хийчихсэн ч нэрлээгүй байгаа." гэж ярьжээ. Тэрээр Justin Bieber-ийн продюссер Scooter Braun-тай хамтарч ажиллаж байгаа гэнэ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-11) Ïðîñìîòðîâ: 475 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû