Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Big Bang MAMA дээр 5-уулаа оролцоно
 • Big Bang MAMA дээр 5-уулаа оролцоно 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.15 PM (2012-11-28)


  Big Bang хамтлагийнхан '2012 Mnet Asian Music Awards' шагнал гардуулах ёслол дээр 5-уулаа буюу бүрэн бүрэлдхүүнээрээ оролцох нь ээ. G-Dragon ярилцлага дээрээ "Энэ жилийн төгсгөлд болж буй бидний үзүүлбэр дууг шалгах хамгийн том шалгуур гэж би МАМА-г бодож байна" гэжээ.  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-28) Ïðîñìîòðîâ: 487 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: zaya

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.55.179.27  |  Огноо: (2012-11-29)

  () | 2012-11-29 | Пүрэв|3.38 PM
  goy goy amjilt husiye

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû