Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2AM 'JoKwon' багын найз Sunye-дaa баяр хүргэлээ
 • 2AM 'JoKwon' багын найз Sunye-дaa баяр хүргэлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.58 AM (2012-11-29)

  http://cdn3.mixrmedia.com/wp-uploads/ningin/blog/2012/11/693453898.jpg

  Миний 12 жил найзалсан дотны найз Sunye нөхөрт гархаар болжээ. энэ жоохон эвгүй мэдрэмж. Би одоо хэр нь итгэхгүй байгаа ч, хуримын ёслол дээр үнэхээр их уйлна. Би I Won’t Let You Go Even If I Die дууг хурим дээр чин дуулах хэрэгтэй юу? ХийХий Би та нарыг Sunye-д хайр халамжаа өгч түүнийг дэмжинэ гэж бодож байна.

  Тэрээр үргэлжлүүлэн хэлэхдээ:

  -би түүнтэй амьдралынхаа талыг түүнтэй өнгөрүүлсэн,бид бие биедээ үргэлж хүнд цагт тусалдаг байсан,бид бие биедээ итгэж бие биенийхээ төлөө залбирдаг байсан. Бид үүнийг залуу насандаа бий болгосон мөрөөдлөө биелүүлсэн, мөн бид өөрсдийн байр байрандаа аз жаргалтай байна Баярлалаа. Sunye Бид одоо ч гэсэн залуу байна чамайг жаргалтай байсан ч зовлонтой байсан ч, би үүрд чиний асуудлуудыг сонсох найз чин байх болно гэжээ...  http://img.ohkpop.com/2012/08/01/pJ15Ha93.jpg

  http://www.asianpopcorn.com/battle_images/JoKwon_2AM_SunYe_WG_15072010000854.jpg

  http://images.kpopstarz.com/data/images/full/2012/11/27/43357-jokwon-congratulates-sunye.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-29) Ïðîñìîòðîâ: 564 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû