Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Youtube-ийн 2012 оны эхний хагасын Шилдэг 10 клип
 • Youtube-ийн 2012 оны эхний хагасын Шилдэг 10 клип 2 CommentsÄîáàâèë Guest  11.32 PM (2012-07-17)


  Дэлхийн хамгийн том Видёо түгээх сайт болох YouTube 2012 оны эхний хагасын 10 шилдэг K-pop дууны клипүүдийг Солонгос болон олон улсад хэр их хандалттай байснаар нь жагсаажээ...  Олон улсад хамгийн их хандалттай байсан 10 клип  Олон улсад Биг Банг хамтлагийн дууны клипүүд 1,2,4,6-р байруудад орсон бол тэдний араас SHinee болон Wonder girls хамтлагийн клип орсон байна..

  Солонгос улсад хамгийн их хандалттай байсан 10 дууны клип
  Солонгос улсын хандалт олон улсынхаас нилээд өөр байгааг та бүхэн харж байгаа байх.  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-17) Ïðîñìîòðîâ: 841 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Мичид

  +1   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-07-30)

  () | 2012-07-30 | Даваа|0.19 AM
  bigbang j unexeep shildeg n

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: nomin nino

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 103.10.21.59  |  Огноо: (2012-07-18)

  () | 2012-07-18 | Лхагва|1.58 PM
  volume up oge duu shv bas 10 t bna ihenh n big biang bna shd

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû