Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon хурдан гэрлэхийг хүсэж байна
 • G-Dragon хурдан гэрлэхийг хүсэж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.43 PM (2013-03-17)


  G-Dragon магадгүй удахгүй гэрлэмээр байгаагаа хэлсэн байна.

  3 сарын 15ны "Thank You" нэвтрүүлгийн дугаараар, тэр Чежү арал руу явсан байна. Маш их ярилцлагын үер тэр гэрлэлт болон үерхэлийн талаар ярьсан байна.

  Тэр хэлэхдээ, "Би боломжтойгоороо удахгүй гэрэлмээр байна. Хэрвээ хэн нэгэн надад байвал,Би маргааш гэхэд гэрэлмээр байна.Та анх хараад л шууд чи тэрэнтэй гэрлэх юм байна гэж хэлдэг гэж би сонссон. Энэ үнэн үү?".

  Тэрээр үжигчин Cha In Pyo асуусан юм, харин түүнээс, "Чамтай адилхан ажилтай хүнтэй гэрлэх сайхан байх тийм үү?".

  G-Dragon нэмж хэлэхдээ, "Надад гэрлэлт ямар байхвээ гэх төсөөлөл бий.Чамайг болзож байхад чинь сайхан үе байна,гэхдээ бас муухай ч үе байна.Би өөрийнхөө дуртай юман дээр өөрийгөө хянаж чаддагүй, ба миний энерег алга болдог юм шиг санагддаг. Миний бодлоор найдвартай гэр бүлтэй байсан бол ч гэж бодож байна, Сайхан цагыг ажил дээрээ өнгөрөөр мөн гэр бүлтэйгээ хамт гэжээ...  By: http://mongoliankoreanpop.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-17) Ïðîñìîòðîâ: 521 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû