Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Залуу дуучин охидууд архи сурталчилах нь зөв үү?
 • Залуу дуучин охидууд архи сурталчилах нь зөв үү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.36 PM (2012-12-05)

  Дэлхий дахинд хамгийн их хувиар борлуулагддаг гэсэн үзүүлэлттэй Солонгосын сожу архийг өнгөрсөн хугацааны туршид, хамгийн үнэтэй гэгдэх жүжигчин, дуучин  одууд сурталчилсаар ирсэн билээ. Харин энэ удаа буюу 12 сарын 1-нээс эхлэн сожу архины сурталчилгааг залуу дуучид хийхээр болж олон иргэдийн дургүйцлийг хүргэж эхэлжээ.

  Сурталчилгаанд оролцож буй эдгээр залуу дуучид нь  дөнгөж 20 гаруйхан настай бөгөөд тэднийг дагаж дууриахыг хүсдэг өсвөр насныхан энэхүү сурталчилгааг үзсэнээр,  архинд уруу татагдах боломж хамгийн их байгаа  ажээ. Гэвч өсвөр насныханд бус харин насанд хүрэгчдэд зориулан архийг зөв боловсон хэрэглэх боломжийг дээрх 3 залуу дуучин олгож байна гэж компаний зүгээс мэдээлээд , сурталчилгааны гэрээг 3 жилээр хийсэн гэжээ.

  Энэхүү сурталчилгаанд: 4Minute Hyuna, Kara-ийн Hara болон Sistar-ийн Hyorin нар тоглож байгаа билээ...


  http://forums.allkpop.com/attachments/695227155-jpg.28485/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-05) Ïðîñìîòðîâ: 682 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû