Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'So Loved Awards'-ийн ялагчид
 • 'So Loved Awards'-ийн ялагчид 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.55 PM (2012-12-09)


  Германы 'K-colors of Korea' сэтгүүл 'So Loved Awards' шагнлаас ямар хамтлагууд шагнал хүртсэнийг нь гаргажээ. Энэ санал хураалтад бүх улсын хүмүүс оролцож болох байсан ч тодруулахдаа зөвхөн Европын улсуудаас өгсөн санлыг тооцжээ. 307,806 хүн оролцсон байна.  Шилдэг хамтлаг (эмэгтэй)
  1. 2NE1 (45.2%)
  2. f(x) (12.5%)
  3. Secret (7.7%)

  Шилдэг хамтлаг (эрэгтэй)
  1. Big Bang (30.4%)
  2. Super Junior (22.6%)
  3. SHINee (10.9%)

  Соло дуучин (эмэгтэй)
  1. G.NA (30.8%)
  2. Ga In (29.4%)
  3. Ali (16.7%)

  Соло дуучин (эрэгтэй)
  1. G-Dragon (52.9%)
  2. Xia (22.2%)
  3. Tablo (10.7%)

  Шинээр гарч ирсэн (эмэгтэй)
  1. Ailee (42.2%)
  2. EvoL (15.2%)
  3. AoA (9.8%)

  Шинээр гарч ирсэн (эрэгтэй)
  1. B.A.P (42.5%)
  2. EXO (22.6%)
  3. NU’EST (15.3%)

  Цомог
  1. Block B – Blockbuster (41.0%)
  2. Xia Junsu – Tarantallegra (15.6%)
  3. Epik High – 99 (13.6%)

   EP (Мини цомог)
  1. Big Bang – Still Alive (23.8%)
  2. B.A.P – Crash (17.2%)
  3. Infinite – Infinitize (15.4%)

  Дуу
  1. Big Bang – Fantastic Baby (26.7%)
  2. B.A.P – No Mercy (18.6%)
  3. Block B – Nanlina (17.2%)

  Японд гарсан дуу
  1. 2NE1 – Scream (40.7%)
  2. CN Blue – Come On (28.3%)
  3. Park Jungmin/Romeo – Give Me Your Heart (12.9%)

  MV
  1. Block B – Nillili Mambo (30.0%)
  2. Big Bang – Monster (29.5%)
  3. B.A.P – Power (19.9%)

  Бүжиг
  1. B.A.P – Warrior (47.2%)
  2. Infinite – The Chaser (30.0%)
  3. Teen Top – To You (13.9%)

  Драма
  1. Rooftop Prince (28.1%)
  2. Shut Up! Flower Boy Band (27.9%)
  3. Reply 1997 (21.5%)

   OST дуу
  1. Block B – Burn Out (Ghost OST) (28.1%)
  2. Daesung – Lunatic (What’s Up OST) (27.7%)
  3. J-Min – Stand Up (To The Beautiful You OST) (26.6%)

  Рок/Алтернатив
  1. CNBLUE (68.1%)
  2. LED Apple (18.5%)
  3. Busker Busker (7.6%)

  Хип Хоп
  1. Block B (59.1%)
  2. Epik High (28.2%)
  3. Phantom (5.7%)


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-09) Ïðîñìîòðîâ: 529 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: olzii

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.220  |  Огноо: (2012-12-10)

  () | 2012-12-10 | Даваа|7.15 PM
  uneheer goe ma YG argagui mundag shvv
  1t dandaa BB 2NE1 orsn bn shdee ♥♥
  zuv sanal asuulga bolsn bn smile
  dandaa snsd suju ntr bn gj hezeech bhq

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû