Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Idol Athletic Championship'-д 100 гаруй Idol оролцоно
 • 'Idol Athletic Championship'-д 100 гаруй Idol оролцоно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.56 PM (2013-01-19)


  Жил болгон болдог Idol-уудын дундах хөнгөн атлетик-ийн аврага шалгаруулах тэмцээнд энэ жил 100 гаран Idol-ууд оролцохоор бүртгүүлжээ...

  Үүнд: SISTAR, ZE:A, Nine Muses, KARA, miss A, 4minute, INFINITE, B1A4, TEEN TOP, Dalmatian, BTOB, зэрэг хамтлагууд оролцох нь тодорхой байгаа бөгөөд оролцох idol-ууд бэлтгэлээ маш сайн хийж хичээж байгаа тухай нэгэн эх сурвалж мэдээлжээ. Уг тэмцээнд орсоноор Rookie Idol-уудын хувьд олонд танигдах нэгэн алхам болохоос гадна үзэгчдээс өндөр реитинг авах нь чухал юм. Харин олонд танигдсан шилдэг Idol-уудын хувьд бэртэж гэмтэхээс ихээхэн болгоомжилж байгаа юм байна...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-19) Ïðîñìîòðîâ: 693 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû