Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Баг' Драма Ост - 'Good bye day' | Монгол орчуулгатай
 • 'Баг' Драма Ост - 'Good bye day' | Монгол орчуулгатай 7 CommentsÄîáàâèë Guest  11.10 PM (2012-11-23)
  http://i.dramacrazy.net/4116-bridal-mask.jpg

  Bridal Mask буюу Баг киноны дууг Монгол хадмал орчуулгатай хүргэж байна. Үнэхээр гоё дуу байна заавал сонсоорой...
  Êàòåãîðèÿ: Монгол хадмал | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-23) Ïðîñìîòðîâ: 918 | Êîììåíòàðèè: 7 | Ðåéòèíã: 5.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 7


   Сэтгэгдэл: 7
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 7  |  IP: 122.201.18.149  |  Огноо: (2012-11-25)

  (Sirena) | 2012-11-25 | Ням|8.32 PM
  goy l duusdhee

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 6
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 6  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-11-25)

  (Zip) | 2012-11-25 | Ням|5.17 PM
  baliar l baina shdee ter bag ni

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 5
   Нэр: sarnai

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 5  |  IP: 180.235.179.233  |  Огноо: (2012-11-25)

  () | 2012-11-25 | Ням|1.49 PM
  uneheer goy duu bnaa?

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: Sun Sunny

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 180.149.75.87  |  Огноо: (2012-11-25)

  (Sun) | 2012-11-25 | Ням|1.19 PM
  Tsaraini huwid ch jujigchnii huwid ch mash sain.

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: origolove

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 202.126.89.110  |  Огноо: (2012-11-24)

  () | 2012-11-24 | Бямба|9.24 PM
  origo bn bag hvn

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: batchimeg altansuh

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.170.80.45  |  Огноо: (2012-11-24)

  (tintin) | 2012-11-24 | Бямба|10.08 AM
  yu ni baliar bgaan
  harin ch busad er em ni medegdehgui jujigchdees hamaagui shan haragdaj bn

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.130  |  Огноо: (2012-11-24)

  (Zip) | 2012-11-24 | Бямба|2.37 AM
  baliar caraitai um be

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû