Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Kim Soo Hyun-ы сэтгэл татам хоолойны нууц
 • Жүжигчин Kim Soo Hyun-ы сэтгэл татам хоолойны нууц 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.25 AM (2013-01-31)

  The science behind Kim Soohyun's attractive voice

  Жүжигчин Kim Soo Hyun-ы сэтгэл татам хоолой шинжлэх ухааны шалтгаантай .

  MBC‘s "Feel Good Day,” нэвтрүүлэгээр SooHyun-и сэтгэл татам хоолойны шалтгааныг эрдэмтэд тайлбарлажээ. 

  Нэвтрүүлэгийн үеэр ихэнх  Kim Soohyun фэнүүд: "Түүний дур булаам  байдлийг нь нэг илрэл нь түүний сэтгэл татам  хоолой”гэж хэлжээ. Тийм болохоор   нэвтрүүлэгийн багийнхан  ound Engineering Research Institute-н  профессор Bae Myung-jin хариулт авахаар ирсэн юм,

  Профессор Bae Myung-jin хэлэхдээ, "Түүний хоолойн намуухан, дээд дууны давтамж нь тэгш дундаж, Гэхдээ  ялангуяа доод өнгө нь их хүчтэй”Тэрээр үүнийг тайлбарлахдаа, "Энэ нь эмэгтэйчүүдийн төрөлхийн зөн совингоороо  шохоорхдог дуу хоолой гэсэн үг”

  Профессор нэмж, "Түүний үндсэн өнгө нь  хүчтэй өргөн цартай ,Бас тэр өргөн цараа  тогтвортой хэвээр хадгалах боломжтой” гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-31) Ïðîñìîòðîâ: 724 | Ðåéòèíã: 4.5/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû