Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü ‘The Romantic & Idol’-ийн шинэ хосуудыг зарлалаа
 • ‘The Romantic & Idol’-ийн шинэ хосуудыг зарлалаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.19 PM (2012-10-20)

  tvN Тв-ээр шинээр гарч эхлэх хайрын ‘The Romantic & Idol‘ нэвтрүүлэгийн хосууд ил болжээ...

  Энэхүү нэвтрүүлэгт 2PM хамтлагийн Jun.K болон 4minute-ийн Jihyun нар оролцох нь тодорхой байсан бол Нэмэгдээд MBLAQ Mir, Rainbow Seung Ah, ZE:A Hyungsik, JJ Project JB, ,FIESTAR Jei, AOA Hyejeong нарын Idol-уудыг шинээр нэмэхээр болсон байна. Хосууд хамтдаа Чэжү арал дээр зураг авалтаа эхэлэн Романтик болзоонд явцгаасан бөгөөд Эхний анги 11-р сарын 11-нд олон нийтэд цацагдахаар болжээ....


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-20) Ïðîñìîòðîâ: 931 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû