Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Их Үйлс' 1-8-р анги | Монгол хэлээр
 • 'Их Үйлс' 1-8-р анги | Монгол хэлээр 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.37 AM (2012-08-02)


  Улс төрчдийн тухай өгүүлэх энэхүү драма-д Нэгэн эмэгтэйн Ялзарч өмхийрсөн улс төрийг төвхнүүлж хэрэхэн ерөнхийлөгч болж байгааг харуулсан...  1-р анги үзэх
  2-р анги үзэх
  3-р анги үзэх
  4-р анги үзэх
  5-р анги үзэх
  6-р анги үзэх
  7-р анги үзэх
  8-р анги үзэх

  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-02) Ïðîñìîòðîâ: 2830 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 2.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Shona Shannon

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.55.191.37  |  Огноо: (2012-08-15)

  (Lolita23q) | 2012-08-15 | Лхагва|0.43 AM
  хах явцгүээ

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû