Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yuri-гийн abs дахин олны анхаарлын төвд
 • Yuri-гийн abs дахин олны анхаарлын төвд 3 CommentsÄîáàâèë Guest  10.18 PM (2013-01-12)

  Онлайн сайтуудаар дээрх зураг цацагдан Юригийн гайхалтай хөгжсөн гэдэсний булчин болон нарийхан бэлхүүс олны анхаарлыг маш ихээр татаж байна. Girls’ Generation хамтлаг "I Got a Boy”  перформдоо үргэлж бэлхүүс гаргасан хувцас ба military загвараар гаргарч байгаа билээ.

  Нетизеничүүд, "Тэрний бие үнэхээр төгс юм, хэт туранхай биш яг тохирсон” , "Эрүүл бие харах байсан юм” , "Тэр үнэхээр их хичээсэн байх” гэх мэт сэтгэгдлүүдийг үлдээжээ.

  Энэхүү зураг нь "I Got a Boy” Music Core дахь перфын зураг юм.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-12) Ïðîñìîòðîâ: 679 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: Yuri_Minho

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 202.179.2.66  |  Огноо: (2013-01-13)

  () | 2013-01-13 | Ням|12.11 PM
  Эх сурвалжаа тавьж суръя л даа!

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: zaya

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.55.179.28  |  Огноо: (2013-01-13)

  () | 2013-01-13 | Ням|11.21 AM
  yuri ugaasaa SNSD-s hamgiin goy ni

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 124.158.65.230  |  Огноо: (2013-01-13)

  (arma) | 2013-01-13 | Ням|9.16 AM
  yaaaaa unen tasartsn bietee shuuu ene yuri

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû