Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Уйлуулмаар кино үгүй ээ уйлуулах кино | Орчуулгатай
 • Уйлуулмаар кино үгүй ээ уйлуулах кино | Орчуулгатай 1 CommentsÄîáàâèë Guest  7.30 PM (2012-08-29)

  Какиноучи Такүма гэх хүү жаахан байхдаа зүрхний өвчинтэйгээ мэдэж эмнэлэгт хэвтэнэ. Түүний эмчилдэг эмчийн охинд тэр бага байхдаа л дурласан.Тэр охиний нэрийг Танэдэ Маюү гэдэг.Тэр ч бас түүнд хайртай.Гэвч Такүмагийн зүрх өвчтэй болохоор 20 ч хүрэхгүй Хүн болгон үүрд амьдрахгүй...


  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-29) Ïðîñìîòðîâ: 1664 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: danbo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 210.160.35.61  |  Огноо: (2012-09-03)

  () | 2012-09-03 | Даваа|11.45 PM
  uneheer goy kino <3 hed ch uzsen uidhaarq... uzeh blgondoo uildag :D

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû