Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Super Junior-ын Kyuhyun хутга тулгуулж байжээ
 • Super Junior-ын Kyuhyun хутга тулгуулж байжээ 2 CommentsÄîáàâèë Guest  10.25 PM (2013-01-14)

  Super Junior-ын Kyuhyun Spain улсад байхдаа хутга тулгуулж байжээ...


  "Спаний өглөө.. Зочид буудал руугаа буцаж байхад, хачин газарт,  нэг залуу эр гэнэт намайг дагаад яриа өдөж эхэлсэн.. Надад нэг муу мэдрэмж төрөөд байсан юм, тэгээд тэр хутгаа гаргаж ирээд сүрдүүлж эхэлсэн. Би галзуу юм шиг орилоод л зугтчихсан, тэгэхээр тэр болиод зугтчихсан.. Ганцаараа амралтанд явж байгаа хүмүүс болгоомжтой байгаарай гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-14) Ïðîñìîòðîâ: 746 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 182.160.3.123  |  Огноо: (2013-01-15)

  (arma) | 2013-01-15 | Мягмар|4.24 PM
  eeee huurhii mi kyuhyuniig

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: ARI

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.169  |  Огноо: (2013-01-14)

  () | 2013-01-14 | Даваа|11.27 PM
  aimar -_-

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû