Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Энэ хэн бэ?
 • Энэ хэн бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.19 AM (2013-01-28)

  GD Anpanman-ны баг өмссөн зургаа Твиттердээ оруулсан байна. Удахгүй BIGBANG GALAXY ALIVE TOUR концертийн сүүлчийн концерт сөүлд болох билээ..BIGBANG хамтлагийн ахлагч GD Твиттердээ нэгэн сонирхолтой зургийг оруулжээ.

  Энэ зурагныхаа доор:

  "Би унтаад сэрэхэд Сөүль дэх тоглолт маань болно. Бүгдээрээ сайхан амраарай. Маргааш үнэхээр хүнд байх болно шүү. Дахиад сайхан амраарай. Маргааш уулзацгаая” гэсэн байна.

  Энэ зурганд тайлбар өгвөл GD Anpanman-ны баг зүүсэн ба жакетаа нээж дотор нь Кларк Кэнт-ын зурагтай футболк өмссөн байна. Тэр үнэхээр загварлаг харагдаж байна. Бас их өхөөрдөм.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: SuperGeneration (2013-01-28) Ïðîñìîòðîâ: 464 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû