Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Wooyoung' үсээ хэт их будсанаас болж толгой нь өвдөж байсан
 • 'Wooyoung' үсээ хэт их будсанаас болж толгой нь өвдөж байсан 3 CommentsÄîáàâèë Guest  9.49 PM (2012-08-01)


  7-р сарын 31-нд 2PM хамтлагийн дуучин 'Wooyoung' 1 VS 100 нэвтрүүлэгт оролцжээ. Энэ үеэр Миний үсийг 15 удаа дарааллан будсан. Би хувьдаа 2 удаа л будах байх гэж бодсон гэвч 15 удаа будах шаардлага гарсан. Түүний дараа миний толгойны ар дагз хэсэгээр маш их өвдөж эхэлсэн. Энэнээс хойш үсаа будахдаа заавал толгойндоо тосоор иллэг хийн будуулдаг болсон гэжээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-01) Ïðîñìîòðîâ: 884 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: Datherine

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 188.143.232.12  |  Огноо: (2012-10-19)

  () | 2012-10-19 | Баасан|3.06 PM
  I am foerver indebted to you for this information.

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Зуны Цас

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.9.47.130  |  Огноо: (2012-08-06)

  (Мичид) | 2012-08-06 | Даваа|9.02 PM
  ooo xoopxii tamlaad xaytsan bnsht

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: olzii

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.72.245.98  |  Огноо: (2012-08-02)

  () | 2012-08-02 | Пүрэв|5.38 PM
  OMG 15 udaa...pooh

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû