Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 1989 оныхны 2013 оны хувь төөрөг ямар байх бол?
 • 1989 оныхны 2013 оны хувь төөрөг ямар байх бол? 1 CommentsÄîáàâèë Guest  9.35 PM (2013-01-14)


  Hyoyeon, Yuri, Taeyeon, Tiffany, Sunny, Jessica нар 1989 онд төрсөн багаад МС Sooyoung тэдний 2013 оны хувь төөргийг тэдэнд уншиж өгчээ. Tiffany: 2013 онд тэрээр ямар нэгэн бизнесийн CEO болох хүсэлт хүлээж авахыг хүссэн. Гэвч хувь төөрөг түүнд: "Чи ямар нэгэн бизнесийн шинэ зам нээж, эхлэх хэрэггүй. Цаг хугацаа нь хараахан болоогүй байна” гэжээ. Jessica: Дараа жил хэн нэгэнтэй болзохыг хүсч байгаа ба тэрхүү залуу нь хотоос гадна амьдардаг бол илүү гоё. талаараа хэлэхэд Sooyoung "Danniel Henney” гэж хэлэхэд Jessica түүний хэлэхийг сонсоод зөвшөөрсөн аятай зүгээр л инээжээ. Yuri: Түүний хувьд драмагийн гол дүрийг бүтээх нь том боломж байсан. Тэрээр ахиж драмагийн гол дүр бүтээвэл продусерт үнсэлт илгээн түүнд aegyo хийж үзүүлнэ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-14) Ïðîñìîòðîâ: 636 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.3.123  |  Огноо: (2013-01-15)

  (arma) | 2013-01-15 | Мягмар|4.13 PM
  hehe yuri.iih goe um bn

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû