Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Rain цэргийн хуулийн дагуу шийтгэл хүлээнэ
 • Жүжигчин Rain цэргийн хуулийн дагуу шийтгэл хүлээнэ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.22 PM (2013-01-02)


  Дуучин Rain өнгөрсөн Христмасын баяраар 4 шөнө 5 өдрийн  цэргийн чөлөөгөөр гадуур гарахдаа ихэнх цагаа хайрт бүсгүйтэйгээ (Kim Tae Hee) өнгөрөөсөн гэнэ. Түүний хувьд 2011.10.11-нд цэргийн албанд татагдан , бөгөөд 2013.7.10-нд халагдах ёстой. Цэргийн албанд татагдсан цагаасаа эхлэн одоог хүртэл 62 хоног цэргийн чөлөөгөөр гарч байсан дуучин Rain, ихэнх цагаа Батлан хамгаалах яамнаас зохион байгуулж буй төрөл бүрийн үйл ажиллагаанд оролцохоос гадна өөрийн хувийн дуу бичлэгийн студид очиж ,найз нөхөдтэйгээ уулзаж өнгөрөөдөг байсан нь батлагдаад байна. Түүнийг хууль бусаар цэргийн албанаас чөлөөлөгдөж , олон өдрийг гадуур өнгөрөөсөн хэмээн 1-р сарын 2-оос эхлэн шалгаж эхлээд байгаа ба хэрвээ тодорхой шалтгаанаар  цэргийн албанаас чөлөөлөгдсөн  хугацаандаа ,хувийн зорилгоор өөр газар хонож байсан нь тогтоогдох юм бол , цэргийн хуулийн дагуу зохих шийтгэл оноооно гэжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-02) Ïðîñìîòðîâ: 798 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.63.61  |  Огноо: (2013-01-03)

  (arma) | 2013-01-03 | Пүрэв|1.53 PM
  ee huurhii

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû