Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Kim Soo Hyun-ы зуршил нь “үнсэх” үү?
 • Жүжигчин Kim Soo Hyun-ы зуршил нь “үнсэх” үү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.05 PM (2013-01-23)

  http://en.korea.com/files/2012/06/88.jpg

  Чадварлаг, царайлаг, залуу жүжигчин Kim Soo Hyun-и "үнсэх зуршил” нь хүмүүсийн анхаарлыг ихээр татаж байна. тэрээр тоглосон кинонууд дээрээ байнга kiss scene хийдэг бөгөөд  энэ бүгдээс нетзинчүүд хөгжилтэй, сонирхолтой гэмээр нэгэн нийтлэг зүйлийг олж харсан нь тэр үнсэхдээ эмэгтэйгээ шилэн хүзүүнээс нь барьдаг.


  Хамгийн сүүлд тоглосон "The Thieves” кинон дээрээ Jeon Ji Hyun-тай kiss scene хийж байгааг нь

  "The Moon that Embraces the Sun” хэмээх түүхэн драма-д тоглохдоо жүжигчин Han Ga In-тай гайхалтай kiss scene хийсэн бөгөөд тэрээр үнсэхдээ бас л хүзүүнээс нь барьж үнссэн.

  Өмнө Dream High болон Dream High 2-н жүжигчид болох Suzy, Jiyeon нартай бас kiss scene хийсэн.

  Нетизэнчүүд: "Тэр kiss scene хийхдээ өөрийгөө их хянаж чаддаг” "Түүний kiss scene-үүд улам л халуухан болж байна” гэх зэрэг сэтгэгдлүүдийг бичжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-23) Ïðîñìîòðîâ: 796 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû